Fitclub Dubbeldam stond even stil bij Stichting Helpende Handen Nederland.
Achmed liep een keer mee met de vrijdagse wandeling door Dubbeldam. Deze uit Syrië afkomstige stagiair vertelde uitvoerig over de Stichting Helpende Handen Nederland. Vanuit drie locaties in de Drechtsteden staan hij en andere stagiaires, participatiedeelnemers en nieuwe-Nederlanders klaar voor hen die hulp zoeken. Voor de hulpvrager een helpende hand en voor hen een kans om ervaring op te doen in de praktijk. De toekomstige professionals van dit erkende leerbedrijf leren in samenwerking met de hulpvrager, waar en hoe zij het verschil kunnen maken.
De stichting is een sociale onderneming met als doel het versterken van de informele zorg. In Dordrecht, in de wijk Sterrenburg is het rond 2011 begonnen. Inmiddels werkt Helpende Handen met meer dan 300 deelnemers vanuit drie locaties in de Drechtsteden. De stichting werkt samen met iedereen binnen de wijken waar zij gevestigd is. Woonzorgcentra, verpleeghuizen, welzijnsorganisaties, fysiotherapeuten, huisartsen, wijkverpleging, thuiszorg, maatschappelijk werk, sociale wijkteams, wijkagenten, wijkbeheerders woningcorporaties, toezichthouders, ziekenhuizen enz.
Haar webpagina vermeld dat zij hulp biedt in de breedste zin van het woord. Vaak is het huishouden de aanleiding om met de stichting contact op te nemen, maar haar dienstverlening is veel breder. Helpende Handen versterkt de zelfredzaamheid en eigen regie van mensen, helpt hen deel te nemen en te werken volgens de uitgangspunten van de positieve gezondheid.
Wilt u weten wat Helpende Handen voor u, als Dubbeldammer, kan betekenen? Kijk dan op de webpagina:
www.stichtinghelpendehanden.nl of bel naar 06 22 70 66 15.