De 59-jarige docent (R.S.) van het Wellantcollege is gisteren veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur omdat hij in een vorige baan ontucht heeft gepleegd met een 16-jarige leerlinge.

DORDRECHT. De man uit Sleeuwijk had in 2007 een anderhalf jaar durende relatie met een toen 16-jarige leerlinge uit Nieuwendijk. Zij zat in de examenklas van vmbo-school Prinsentuin in Andel, waar S. toen al 25 jaar werkte.

S. werkt nu een jaar op het Wellant en kreeg voor de zomervakantie te horen dat hij een vaste aanstelling krijgt. In een reactie op de uitspraak van de Bredase rechter laat woordvoerder Willy Vogels van het Wellantcollege weten, dat de veroordeling zeker consequenties gaat krijgen voor de docent. Wat die consequenties zijn kon ze nog niet zeggen. ,,We gaan eerst met hem in gesprek voor we daarover naar buiten treden. Dat gesprek gaat zéker plaatsvinden voor het nieuwe schooljaar begint.’’

Bij de rechtszaak draaide het vooral om de vraag of de ontucht in haar examenjaar had plaatsgevonden in de periode dat nog sprake was van een relatie tussen een docent en een leerling, waardoor sprake is van een machtsverhouding. De aanklacht had ook alleen betrekking op de periode tot aan de diploma-uitreiking eind juni 2007. Daarna was geen sprake van ontucht omdat wettelijk gezien een 16-jarige op seksueel gebied als meerderjarige wordt gezien en dus in staat wordt geacht, eigen beslissingen te nemen over de partnerkeuze. Hoewel de vrouw van S. in de zomer na het examen achter de buitenechtelijke affaire kwam, ging die daarna nog anderhalf jaar door.

De ouders van het slachtoffer stapten in 2010 naar de schooldirectie van Prinsentuin. S. werd daarop op staande voet ontslagen. De vrouw was pas in 2016 psychisch in staat aangifte te doen tegen S. Hij heeft nooit ontkend een affaire met de leerlinge te hebben gehad. Wel bleef hij tijdens de rechtszaak vaag over welke seksuele handelingen hij had gepleegd in de periode dat hij formeel nog haar leraar was en welke in de periode daarna.