Het wapenbezit in Dordrecht neemt elk jaar toe. Onderzoek toont aan dat de verkrijgbaarheid van steek- en vuurwapens een impact heeft op het aantal doden door wapens. Natuurlijk is de beschikbaarheid slechts één factor in het hele verhaal. 

Dinsdagavond is in Stadspolders een 19-jarige jongen met een doorgeladen vuurwapen opgepakt voor verhoor. Twee groepen waren opruiend en hadden ruzie. De politie kreeg een melding over ordeverstoring en mogelijk bezit van messen en vuurwapens. Donderdagavond zijn drie personen die geen avondklokverklaring bij zich hadden aangehouden. Vlak voor de aanhouding fouilleerden handhavers preventief de kleding van de persoon die zei geen identiteitsbewijs bij zich te hebben. In een tas zat een vuurwapen.

Steeds meer jongeren halen wapens om bij hun groep op te scheppen en om zich veilig te voelen. Vooral onder minderjarigen (12-18 jaar) is er een explosieve stijging. Ruzies worden makkelijk met een mes beslecht. Dat er bij de jeugd meer steekwapens in omloop zijn, is problematisch. Het valt erg op dat in Krispijn en Stadspolders meer jongeren een wapen hebben dan in andere wijken. Hoe is dat te verklaren? Is het ook de culturele factor? Is er in Dordrecht voldoende kennis over wat er in sommige buurten leeft? Een effectieve aanpak vraagt van de gemeente een helder en gecoördineerd beleid.

Wapenbezit onder jongeren is niet normaal. Eenmaal een mes op zak, wordt dit sneller gebruikt met alle ingrijpende gevolgen van dien.