Eigen foto: Huib Kooyker

Tekst en interview Gertjan Kleinpaste

Huib Kooijker is al ruim dertig jaar fotograaf. Ik ken hem vooral van de prachtige foto’s die hij op scholen maakte. Kinderen die meedoen aan de muzieklessen van het Leerorkest.

Ik ken hem ook van af-en-toe een terloops praatje in het Weizigtpark. We zijn bewoners van dezelfde wijk.
Wat fijn is het dan hem een keer wat uitgebreider te spreken over z’n werk. In de ruimte waar de Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, waarvoor Huib ook fotografeert, is gehuisvest hadden wij een mooi gesprek over fotografie en het oog van de fotograaf die dat allemaal vastlegt.