Live set (screenshot), vlnr: Chris van Holland, Gertjan Kleinpaste, Christian Schmitz

De verkiezingsdagen zijn achter de rug. Maandag 15 en dinsdag 16 maart waren vooral gereserveerd voor kwetsbaren en risicogroepen, woensdag 17 maart mocht iedereen stemmen.

In het stembureau gelden maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Kiesgerechtigden doen van te voren schriftelijk een gezondheidscheck, houden 1,5 meter afstand, er zijn looproutes en er is handdesinfectie. Ook krijgt elke kiezer een schoon potlood, de stemhokjes en contactpunten worden elk half uur schoongemaakt en de stembureauleden dragen een medisch mondkapje