Foto: Pictura Dordrecht

In de landschappen van Albert Cuyp is het licht te zien als een markering van tijd. De schilderijen geven een historisch moment weer, maar doen ons ook denken aan een tijd waarin natuurlijk licht een grotere rol speelde in het dagelijks leven. Het licht bepaalde veel meer dan nu het ritme van alledag.

In de lichte zalen van Pictura onderzoekt Julien Thomas de rol van daglicht en schaduw, als markeringen in de tijd. Zijn wil de toeschouwer een ruimtelijke ervaring verschaffen waarin licht langzaam verschuift en je tijd voelt verstrijken, als bijna tastbare aanwezigheden. Een van de inspiratiebronnen voor dit werk is de Dordtse antiek restaurator Arie van der Linden die gespecialiseerd was in het restaureren van antiek uit de Gouden Eeuw. Hij leerde Thomas dat je aan de hand van de lichtval op een meubelstuk veel kunt zeggen over de herkomst en kwaliteit ervan. ‘Ik begon me af te vragen welke toepassingen van licht en schaduw in de loop der tijd nog meer verloren zijn gegaan. En: welke nog onontdekte toepassingen zijn er denkbaar in de toekomst?’

Marije Vogelzang richt zich met haar installatie ‘Reverse reality check’ juist op de innerlijke ruimte. ’Onze verbeeldingskracht is groot en gevoelig, maar is erg onderschat en er wordt op neergekeken. Met deze installatie wil ik laten ervaren hoe verbeeldingskracht een werkelijke kracht is, die wat je om je heen ziet stuurt. Alles wat er buiten je is, is al in je.’ Waar Cuyp illusies creëert van licht in het landschap, nemen de interactieve keramische objecten van Vogelzang je mee naar het innerlijke landschap.

Timescapes: Pictura,  2 oktober t/m 7 november 2021

Gelijktijdig met Timescapes is de expositie ’In het licht van Cuyp’, Dordrechts Museum

3 oktober 2021 t/m 6 maart 2022