In deze laatste Weekend Magazine van 2020 ontvangen wij twee Bomenridders, praat Ifor Schrauwen ons bij over ‘energie-armoede’, en leest Arie de Bruin gedichten uit zijn nieuwe bundel voor. Presentatie en gespreksleiding Gertjan Kleinpaste. Video: Via Cultura

ENERGIEARMOEDE

Ifor Schrauwen, projectleider Drechtse Stromen

Niet de kachel aan maar een dikke trui, minder lang douchen, niet te vaak warm eten. Het lijkt de basis, maar voor niet alle Dordtenaren dus vanzelfsprekend.

“Het komt door de woningen én het inkomen. Als je energie-armoede berekent op basis van inkomen, gaat het dus om wat je uitgeeft en om wat er binnenkomt. Dus het gaat om mensen die in een slecht geïsoleerde woning leven, en daarmee relatief veel geld kwijt zijn aan energie. Daarnaast hebben ze ook een laag inkomen.”

BOMENRIDDERS

V.l.n.r.: Willem Anker, Gertjan Kleinpaste, John Steegh

“Kappen met kappen!”. Dat is de dringende boodschap van de Bomenridders. ”Wie bomen in het buitengebied rooit, moet dat compenseren, in natura of in geld. Te veel geld, te weinig realisatie. De gemeente heeft bedacht dat er 800 bomen geplant moeten worden, voor een gezond klimaat zijn dat duizenden te weinig. Het vaak gehoorde excuus dat er geen grond beschikbaar is, klopt niet”

HET NIEUWE NORMAAL

Arie de Bruin (1947) is pedagoog en onderwijsman in hart en nieren. Jarenlang heeft hij allerlei  functies in het onderwijs gehad: onderwijzer, directeur basisonderwijs, directeur Opleidingsschool voor kleuteronderwijs, docent pedagogiek, trainer, coach, locatiedirecteur van een pabo, bestuurder en wat dies meer zij. Officieel is hij met pensioen, maar hij is nog op het schrijven van gedichten actief. In het boekje ‘Het Nieuwe Normaal‘ zijn gedichten en cartoons opgenomen die in de coronatijd van maart tot en met mei 2020 zijn geschreven toen het onderwijs in een stroomversnelling raakte: een tijdsbeeld om te bewaren.