Live set Via Cultura

De gasten zijn:

Peter Heijkoop – wethouder onderwijs gemeente Dordrecht
Namens voorschoolse educatie (0 tot 4 jarigen): Anne-Claire van Holsteijn (Jong JGZ)
Namens basisonderwijs (4 tot 12 jarigen): Rianne Van Ballegooijen-Tijsterman (leerkracht  bij Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD))
Namens voortgezet onderwijs en MBO (12 tot 18 jarigen): Janne Schmidt (Albeda trajectbegeleider MBO instroom)
Gerard Laurens (zanger-liedjesschrijver – kindertheater) verzorgt muzikale intermezzo’s
Maarten Wijk is presentator-gespreksleider
Ilse van Donkelaar is co-presentator – ‘side-kick’
Het onderwerp is – als gezegd – ‘Uitdagingen in het onderwijs’ (van voorschoolse educatie (0-4), basisonderwijs (4-12) tot voortgezet onderwijs (12-18)).
Vragen waarop we in het algemeen en per onderwijsfase in willen gaan zijn:
Wat is eigenlijk het doel of zijn de doelen van onderwijs (waarom en waarvoor leiden we kinderen-jongeren op)?
Staan deze doelen onder druk, welke problemen spelen er naast de al jaren uit het nieuws bekende lerarentekort, (niet)passend onderwijs, leerachterstanden, kansenongelijkheid, schooluitval…. ?
Wat is er voor nodig deze problemen het hoofd te bieden, wat zijn de missies voor de nabije toekomst?