Foto: Wikipedia

De Sint-Elisabethsvloed van 19 november 1421 was een watersnoodramp. Tientallen dorpen verdwenen, hun inwoners zochten een veilig heenkomen in Dordrecht.

Panelgasten zijn:
– Henk Visscher, Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum
– Kees Klok, historicus
– Leen Fijnekam, vrijwillig gids bij Staatsbosbeheer vanuit Biesboschcentrum Dordrecht
– Henne van Heeren, onderzoeker verdronken dorpen
– Gerben Baaij, Managing directie Dordrecht Marketing
– Wouter Sieuwerts, De Reddertjes

Live muziek van Rob Hendrikse

Presentatie en gespreksleiding Hans Hulswit