Foto: Kees Klok

AD De Dordtenaar heeft een rubriek die In de buurt heet en die kennelijk de bedoeling heeft allerlei wetenswaardigheden over Dordrecht te brengen. Daar is niets tegen, maar wat ik jammer vind is dat het taalgebruik soms zo kinderlijk is, dat ik me weleens aangesproken voel als een kleuter. De krant is voor volwassenen, bezig dan ook volwassen taalgebruik.

Een ander bezwaar is dat de journalisten zich niet altijd bekommeren om historische juistheid. Zo stoorden me afgelopen week twee onjuistheden. Allereerst werd beweerd dat in het smalle huis op de Voorstraat, boven de Donkere Steiger, ene gravin Helena van Beieren zou hebben gewoond, een vrouw die nooit heeft bestaan. De enige Helena van Beieren in de 19e eeuw was de oudere zus van keizerin Elisabeth van Oostenrijk. Die heeft nooit in Dordrecht gewoond en is bovendien in 1890 overleden en niet in 1858 zoals In de buurt meent te weten. Dat de krant Beijeren schrijft zullen we maar als een typefoutje beschouwen.

De tweede historische onjuistheid ging over Dordtse badhuizen. Deze keer werd beweerd dat de drie Dordtse badhuizen zouden zijn gebouwd door een woningbouwvereniging. Waar hebben ze dat vandaan, vroeg ik me af, want er klopt niets van. Ze hebben het in ieder geval niet uit het artikel Vorming, verbetering en beschaving van den burger. Het Departement Dordrecht van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen (1790-1973) (3) dat Guus de Landtsheer en ik publiceerden in de jaargang 2021 van het tijdschrift Oud-Dordrecht. Het eerste badhuis, gebouwd op de Vest in 1898, was een initiatief van het Departement Dordrecht van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. In 1907 werd de Stichting Volksbadhuis opgericht die verantwoordelijk werd voor het badhuis. Die liet in 1922 het badhuis aan de J.J.A. Gouverneurstraat bouwen en in 1929 dat in de Bankastraat.

Ik ging wat rondkijken naar mogelijke bronnen en kwam daarbij terecht op de internetpagina van monumentenzorg Dordrecht. Daar staat dat de gemeente Dordrecht het badhuis in de Bankastraat bouwde. Ook dat was een initiatief van de stichting, maar de gemeente financierde de bouw, zoals ik van monumentenzorg vernam. Het was in ieder geval geen woningbouwvereniging, daar heeft In de buurt het ook niet van. Waarvan dan wel? Ik vermoed gewoon uit de journalistieke duim. Het verhaal is kennelijk belangrijker dan de feiten.