We hebben nog heel wat werk om de juiste aandacht te krijgen voor de oplossing van laaggeletterdheid. Het aantal laaggeletterde burgers in Dordrecht is hoog: 15%, in Nederland is 1 op de 9 mensen laaggeletterd. Het betreft zowel jongeren als volwassenen en ouderen.

Laaggeletterde ouders van lagereschoolkinderen hebben het tijdens corona extra moeilijk met het lezen van een schoolrapport, een inschrijvingsformulier of de digitale schoolplatformen. Thuis helpen met digitale lesmodules van school is iets te ingewikkeld voor de ouders om te weten wat ze moeten doen.

Scholen gaan er ook maar van uit dat ouders meekunnen met het digitale leren. Daar heb ik dus geen woorden voor. Want geletterdheid gaat naast lezen en schrijven ook om rekenen en ICT-vaardigheden.