Art Museum Portland (foto: Gertjan Kleinpaste)

Een paar weken geleden bezocht ik met m’n lief het ‘Art Museum’ in Portland (Oregon). Een mooi museum met een fraaie vaste collectie en bijzondere tijdelijke exposities. Eén ervan maakte veel indruk op mij. Een foto-expositie van de ‘Black Liever Matter-betogingen’ die in Portland plaatsvonden. Foto’s van gewone burgers, geen beroepsfotografen. Geen journalistieke blik, maar betrokken kijken naar een gebeurtenis door de lens van een camera in handen van een burger.

Waarom ik daarover begin? Omdat burgers, ik spreek liever van inwoners, over het unieke vermogen beschikken verslag te doen van wat zij in hun dagelijks leven meemaken. Verslag te doen van wat er in hun stad gebeurt. Verwondering uit te spreken over wat zij in hun omgeving zien en ervaren. Ze kunnen daarbij accenten leggen waaraan de eveneens zeer belangrijke formele verslaglegging en professionele journalistiek voorbij gaat. Je kunt immers nooit overal tegelijk zijn.

Al doet een aantal media daar wel ongelooflijk hun best voor. Ook in Dordrecht. Zo is er iedere zaterdagochtend – al jaren onafgebroken achtereen – Studio De Witt, waarin Ben Corino live vanuit de studio op ‘t Leerpark de week doorneemt en de actualiteit belicht. Ik weet wat het aan voorbereiding vergt om twee à drie uur live praatradio te maken; wat Ben doet is een hele prestatie. Afgelopen zaterdag, 19 november, liep het overigens spaak en kwam er na een half uurtje een einde aan de live-uitzending omdat de apparatuur in de studio ermee ophield. Het was voor het eerst in jaren dat Ben Corino stilviel.   

Komende donderdag is – zoals evenals al jaren achtereen – Via culture LIVE, waarin dit keer Bert Blase met een aantal gemeenteraadsleden uit de Drechtsteden praat over bestuurlijke vernieuwing en over de band met ‘de burger’ – de inwoners dus! Aanleiding vormt het manifest van Bert Blase: ‘de burger is niet gek’. Ben Corino met Studio De Witt en het team van presentatoren Via Cultura zijn van oudsher radiomakers. Nu zijn er mensen die denken dat analoge televisie en radio via de traditionele frequenties op sterven na dood zijn, maar ik denk nog altijd dat deze media – vooral de radio – hun publiek weten te vinden. Al neemt de concurrentie van allerlei digitale nieuws- en informatiebronnen toe. Overigens is Via Cultura ook volop op internet actief en daar dus te vinden.

De radio als versterker van allerlei geluiden uit de samenleving en van een breed scala aan maatschappelijke evenementen is een medium dat we moeten koesteren. Helaas gebeurt dat in Dordrecht ten weinig. Daar is de lokale omroep nauwelijks geïnteresseerd in het realiseren van een goed programma-aanbod via Drechtstad FM (of een ander kanaal). Hoe mooi zou het zijn als ze dan tenminste volop de samenwerking zouden zoeken met lokale partners die dat wel kunnen en willen verzorgen. Al was het maar omdat het zo verduveld belangrijk is dat er laagdrempelig gewerkt wordt aan goede reportages van wat er zoal gebeurt in het Dordtse en wat de inwoners er meemaken.