Gedurende vier stadslabs hebben Dordtenaren zich uitgesproken over de visie van Mecanoo architecten voor de Dordtse spoorzone, op deze avond worden de resultaten en adviezen gepresenteerd

Dordrecht heeft een rijk verleden en een kansrijke toekomst. Historie, water, maritieme industrie en innovatie, maar ook cultuur, natuur en dijken zijn kenmerkende elementen van
Hollands oudste stad. De visie voor de Spoorzone van Dordrecht bouwt voort op dat veelzijdige karakter. De schoonheid maar ook de rauwe kanten, zoals infrastructuur, spoor en industrie, vinden erin hun plek.

De stad is klaar voor een nieuwe fase, met nieuwe iconen. Het vizier is gericht op de Dordtse Spoorzone, een gebied dat vol kansen blijkt te zijn. Met als opdracht de stad sociaaleconomisch sterker, duurzamer en gezonder te maken. En om de opgave voor
de bouw van tienduizend nieuwe woningen , binnenstedelijk, te helpen realiseren. Voorzien van publieke ruimten, van parken, stations, excellent openbaar vervoer en fietspaden. Vanuit die gedachten is door Mecanoo Architecten een visie ontwikkeld, een proces waarbij talrijke partijen waren betrokken. Ook betrokken Dordtenaren, waaronder ondernemers en omwonenden, konden reageren. Om de reacties te verzamelen organiseerde stichting DE STAD, het Dordts architectuurcentrum, in opdracht van de gemeente vier StadsLABs.
De bijeenkomsten hadden plaats in de periode van 15 september tot 10 november 2021. De aandacht ging vooral uit naar de ontwikkeling van het Maasterras, de Zwijndrechtse brug als groen stadsdeel en de omgeving van station Dordrecht Centraal.

Het organiseren van StadsLABs past in het streven van de stichting naar kwaliteitsverbetering van de architectuur en openbare ruimte. De StadsLABs leveren een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van gemeentelijke plannen. Er is nauw
samengewerkt met de gemeente, onder meer door specifieke vragen te formuleren voor de werkgroepen. Zo maken we samen de stad.

In totaal 130 personen namen deel, waarvan een aantal meerdere keren. Het was een brede vertegenwoordiging, geworven via de kanalen van de gemeente, de achterban van stichting DE STAD, via sociale media en de lokale pers. De eerste bijeenkomst hield een kennismaking met de Spoorzone-visie in. Specifieke plekken werden bezocht, waarvoor 360º virtual realitytoekomstbeelden werden gebruikt, toegankelijk via een QR code op de smartphone. De drie volgende avonden waren er sprekers van Mecanoo, de gemeente en externe experts. Werkgroepen bespraken vervolgens de plannen voor de diverse gebieden. Aan het eind volgde een korte presentatie voor de hele groep.