Bij de toekenning van de uitzendlicentie voor de lokale omroep in Dordrecht was Via Cultura één van de gegadigden. Wij grepen mis. Volgens het ambtelijk advies voldeden wij niet aan de criteria. Op dat standpunt was best één en ander af te dingen. De gemeenteraad werd met het ambtelijk advies keurig in de juiste voorsorteerstrook gedirigeerd om de licentie opnieuw toe te kennen aan RTV Dordrecht.  

Op de website ‘totaalTV‘ schrijft mediajournalist Jarco Kriek hoe de omroep met de licentie er amper een jaar later voorstaat en in dat jaar kende de gemeenteraad inmiddels al 200.000 euro extra subsidie toe. Binnen onze redactie durven wij de stelling aan dat wij voor het aan de licentie verbonden budget Dordrecht van kwalitatief goede televisie- en radioprogramma’s hadden kunnen voorzien.  

Het doet ons extra pijn, dat een argument om onze aanvraag negatief te beoordelen was gelegen in de ambtelijke opvatting dat wij ons teveel als een regionale omroep profileerden en de licentie is bedoeld voor een lokale omroep. Inmiddels weten wij dat het subsidieverzoek ‘professionalisering lokale media’ dat RTV Dordrecht indiende onder meer is gestrand op het gebrek aan samenwerking in de regio. Daarmee grijpt de lokale omroep mis en stopt de samenwerking met de door de NOS bekostigde jonge garde en zal ook de samenwerking met ‘RTV Rijnmond’ stagneren.   

De directeur van RTV Dordrecht nam Via Cultura kwalijk dat wij ons concurrerend opstelden en meedongen naar ‘zijn’ licentie. Inmiddels zijn de gemoederen wat bedaard en wordt er regelmatig een programma-onderdeel van Via Cultura op de lokale zender getoond.  

Wij zijn echter bezorgd over de situatie na 1 januari 2024. Dan valt immers het volledige budget via ‘professionalisering lokale omroepen’ weg. Klopt de omroep dan weer met de pet in de hand deemoedig bij de gemeenteraad aan? Of melden zij zich al eerder? Per 1 oktober is er immers nieuwe huisvesting nodig. Da Vinci heeft hen immers de huur opgezegd. Wij zien Ben Corino, de maker van het enige studioprogramma dat RTV Dordrecht biedt, alweer fluitend naar de radiostudio van RTV Papendrecht fietsen. Of gefaciliteerd en ondersteund bij Via Cultura aan de slag gaan.

Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat de gemeenteraad weer de portemonnee trekt en RTV Dordrecht voor de zoveelste keer te hulp schiet. Het houdt een keer op met een omroep die zichzelf voortdurend in de problemen brengt. Binnen Via Cultura hopen wij natuurlijk dat op het stadskantoor ons plan voor een lokale omroep nog eens uit de bureaulade wordt gepakt en wordt afgestoft. Zo gek was het volgens ons namelijk niet.  

Bovendien staan wij open voor samenwerking. Dat doen wij al met Da Vinci College, waarvan wij stagiaires inzetten. Dan doen we met ATOS RTV in Zwijndrecht en RTV Papendrecht. Wij doen het ook, wat ons betreft intensiever dan voorheen, met RTV Dordrecht. Al gaat voor niets alleen de zon op. Wij bekostigen vrijwel alles volledig zelf. Wij werken met 1 beroepskracht en freelance journalisten, en een arsenaal vrijwilligers en zetten ons er daarbij ook nog voor in mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt en het werkproces in ons team op te nemen en te begeleiden.  

Wij waren er klaar voor lokaal een rol te vervullen en goede radio en televisie aan te bieden. Dat willen wij nog steeds. Liefst samen met RTV Dordrecht, omdat die nu eenmaal op vele jaren ervaring kunnen bogen. De gemeenteraad riep bij de licentietoekenning al op die samenwerking verder te verkennen. Daarvan is nog weinig terecht gekomen. Wij hopen dat de raad, mochten zij vergaderen over de nu ontstane situatie bij de lokale omroep, opnieuw aandringt op samenwerking en op een grotere rol voor Via Cultura daarin.  

BEKIJK HIER DE SHOWREEL VAN VIA CULTURA (via Digitale TV, tablet/laptop, smartphone)