Afval. Met name zwerfafval is veel mensen een doorn in het oog. Net zoals dumpingen van wat een mens zoal niet meer nodig heeft pal naast die ondergrondse containers waar je met enige moeite en volle afvalzak induwt.

Zwerfafval, vaak ook etensresten en restanten van de plaatselijke fastfoodketens, pizza afhaalpunten en kapsalons waar je niet wordt geknipt, ontsiert niet alleen het straatbeeld. Het veroorzaakt ongedierte en ook dat vormt een zeker risico. Alle hens aan dek zou je zeggen om deze ergernis te lijf te gaan en straten, pleinen, buurten schoon te houden.

Nu zijn er in Dordt een paar lieden die zich hebben ontwikkeld tot ‘Mister Clean’. Tony Bruys bijvoorbeeld. Met hem liep ik al eens een zwerfafvalrondje in Krispijn met een groot aantal lokale politici. En Roger Wagemans die eerst met een klein team en later in z’n uppie de straten rondom Crabbehof en in Wielwijk dag in, dag uit schoonhield.

En ja, ik zeg ‘schoonhield’. Voltooid verleden tijd. Want Roger is gestopt. Ruim een jaar geleden had ik hem al eens voor de microfoon op de donderdagavond bij Via Cultura. Hij vertelde dat HVC (de afvalverwerker) en de gemeente zijn vrijwilligerswerk aanzienlijk effectief zouden kunnen maken met een beetje medewerking.

Die medewerking bleef helaas uit. En Roger gooide de spreekwoordelijke handdoek in de ring. Hij hing z’n vuilniszak aan de wilgen. Het doet mij pijn te zien dat iemand die zich vrijwillig enorm inzet voor een schone stad zich zo ontmoedigd voelt door de instanties die hem support hadden moeten geven.

Dus als u mij nu een dezer dagen raar ziet doen tegen een vuilniswagen of bij het stadskantoor; ik maak dan een wegwerpgebaar. Om tot uitdrukking te brengen dat zij Roger Wagemans niet zo bij het grofvuil hadden behoren te zetten.