Op zeven maart jongstleden verzorgde sociaal-advocaat mr. Jehanne Hulsman in Visser’s Poffertjes in Dordrecht een kroegcollege over het lokaal recht. De totstandkoming, werking en problemen rond de zogenaamde Algemene Plaatselijke Verordening. Het publiek wordt geacht de wet, dus ook de APV te kennen, hetgeen niet altijd het geval is. Dan zou je, voor je een plaats bezoekt, eerst die lokale APV moeten doornemen. In de ene gemeente mag je wel roken in het stadspark, in de andere niet, om een voorbeeld te noemen.

In haar betoog noemde Hulsman een aantal gevallen waaruit blijkt dat het kennen van de wet, in casu de APV ook bij de overheid niet gegarandeerd is en dat overheden de regels, onbewust, maar ook bewust, met voeten treden. Het was een inspirerend college, goed bezocht, ook door juristen uit andere steden, met een levendige nazit.

In haar verhaal refereerde Hulsman eveneens aan het werk van haar vader, wijlen hoogleraar Louk Hulsman, die zeer kritisch was tegenover het vigerende strafrecht. Zijn opvatting was dat het strafrecht maatschappelijke problemen eerder verergert dan oplost. In dit verband wees zij mij na afloop van het college op de tentoonstelling ‘Justice beyond Revenge’ die op het ogenblik wordt gehouden in TENT in Rotterdam. Aan de hand van twee video-installaties, ontworpen in samenwerking met ervaringsdeskundigen, entameert de kunstenaar Robert Glas opnieuw discussie over het werk en de gedachten van professor Hulsman en de zogenaamde abolitionisten in het strafrecht. Een discussie die nog altijd bijzonder actueel is.

De tentoonstelling is nog te zien tot 21 april in TENT, Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam.

Foto Louk Hulsman: beeldbank Regionaal Archief Dordrecht nr. 552_331597.