DORDRECHT/PAPENDRECHT/ZWIJNDRECHT. Sinds maandag 23 januari telt Nederland een recordaantal excellente scholen. In totaal telt Nederland 184 excellente scholen, 54 nieuwe scholen hebben maandag de titel ontvangen.

In de Drechtsteden zijn er geen scholen met het predicaat ‘Excellente school’ aanwezig. In Ridderkerk en Barendrecht wel. Scholen kunnen zich aanmelden voor het predicaat, waarna de scholen worden beoordeeld. Het is niet bekend of scholen uit de Drechtsteden zich voor het predicaat aan hebben gemeld. Het predicaat kan zowel door primair onderwijs als door voortgezet onderwijs worden aangevraagd.

Een excellente school is een school die op de een of andere manier uitblinkt. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat het onderwijs goed aansluit bij de situatie in de buurt, of omdat het onderwijs goed wordt aangepast aan de behoeften en talenten van een leerling, of omdat docenten op een zeer inspirerende manier lesgeven. De school ziet het als een uitdaging om haar onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Daarmee levert ze een bijdrage aan de verbetering van het onderwijs. In elk geval is de onderwijskwaliteit op een excellente school altijd dik in orde.

Een onafhankelijke jury beoordeelt of een school de erkenning verdient. Het predicaat is drie jaar geldig. Met een vlag, een bordje én de titel kunnen de scholen laten zien dat ze uitblinken.