De heer Cor van Verk heeft namens de fractie van de Partij van de Arbeid op 2 oktober 2020 een brief gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Daarin worden z.g. ‘Artikel 40-vragen gesteld naar aanleiding van de verwerving van zwembad De Dubbel. Het zijn vooral vragen van financiële aard, de ‘losse eindjes’. Bijvoorbeeld:
– of de BTW nog aftrekbaar is voor gemeenten;
– dat de aanbesteding beduidend hoger uitviel dan de geraamde kosten (3,2 miljoen exclusief BTW).
– wat de investering betekent in de sfeer van de kapitaalslasten voor de gemeente Dordrecht;
– en over de opstelling van een MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP).
De volledige brief kunt u lezen op: