Foto: Ilse Schrier

Wat is radicalisering eigenlijk? Waarom radicaliseren mensen, wat is de rol van gemeenten en is te voorkomen dat iemand radicaliseert? Welke partijen kun je inschakelen voor hulp?

We gaan het erover hebben met Strategisch adviseur en gemeenteraadslid christenunie-sgp Jan Willem Boersma en Bob Rammeloo, Senior gedragswetenschappelijk trainer, gespreksleider, dagvoorzitter, ontwikkelaar & projectleider.

Muzikale omlijsting door Mariam en Frans

Presentatie en gespreksleiding Manal Venhorst