De enige plek in Nederland waar alle onderwijsmiddelen die ooit op een school, in Nederland of in de voormalige koloniën, gebruikt werden te zien zijn. Van schoolboeken, griffels, inktpotten, telramen, schoolplaten, geografische kaarten, atlassen, foto’s, toverlantaarns, agenda’s tot schoolbankjes en een enorm assortiment aan leermiddelen. Het is er allemaal.

DORDRECHT. Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft, met meer dan 350.000 voorwerpen, de grootste onderwijscollectie ter wereld. In een levendige en veelzijdige tentoonstelling laat het museum de vele aspecten van het onderwijs en de invloed ervan op jeugdcultuur zien.

Video: educatie@onderwijsmuseum.

Het door het Rijk gesubsidieerde Nationaal Onderwijsmuseum in gebouw De Holland, zoals het was. Video: Wick van Rij