Foto: Gertjan kleinpaste

Het is inmiddels maart 2022 en dat betekent dat wij deze maand naar de stembus mogen. Er worden nieuwe gemeenteraden gekozen in heel het land en dus wordt ook binnen de Drechtsteden campagne gevoerd. U weet het ongetwijfeld, ook ik ben kandidaat-raadslid in Dordrecht. ik volg de verkiezingen dus belangstellend als politieke junkie en als potentieel nieuw gemeenteraadslid.

In ‘Zoals de waard is’, de Zwijndrechtse talkshow kan ik natuurlijk gerust politici interviewen. Dat is immers de politiek uit een naburige gemeente. In Dordrecht ben ik al een tijdje terug gestopt als talkhort van een wekelijks praatprogamma. Ik ben deze periode immers vooral een lokaal politicus.

Met zestien partijen heeft de kiezer in Dordrecht echt wat te kiezen. Je zou dus verwachten dat de campagne inmiddels volledig op stoom is. Eerlijk gezegd merk ik er nog relatief weinig van. Goed, er zijn wat uitnodigingen voor verkiezingscafé’s en debatavonden en de lijsttrekkers hebben er al een paar avondjes RTV Dordrecht op zitten. Kees Thies analyseert in zijn columns alle websites van de politiek partijen. Vlammende debatten of grimmige discussies? Ik heb ze nog niet echt gezien.

Dinsdag 1 maart was ik bij de uitzending die TV Rijnmond maakte over de Dordtse verkiezingen. De zestien lijsttrekkers gingen in vier blokjes van vier lijsttrekkers vrij vriendelijk met elkaar om. Misschien is het wel, omdat in de lokale politiek over tal van zaken eigenlijk wel overeenstemming bestaat. De verschillen zijn niet zo heel groot en daar waar die verschillen zich voordoen, is het vaak op thema’s waar die verschillen ook niet overbrugd gaan worden. De plaagstootjes – ik zag er enkele – waren voor de bühne. Beleefd. Niet te hard. 

Het is wat dat betreft vooral de vraag of de opkomst bemoedigend hoog zal zijn of juist schrikbarend laag. Zoals het ook de vraag is welke landelijke teneur de couleur locale beïnvloedt. Gaat Forum – geen idee wat zij voor of met Dordt willen – zeteltjes scoren, omdat Thierry zo lekker kon uithalen over dat vermaledijde coronabeleid? Komt er een correctie op de landelijke stemming of doet de VVD het gewoon weer goed? Profiteert DENK ervan dat de achterban van Bosuguy en Polat deze D66-raadsleden niet op de kieslijst vindt? Hoeveel zetels snoept de Partij voor de Dieren weg bij haar linkse makkers? Welke kant valt het kwartje op voor de vijf partijen die vissen in de vijver van de groeiende groep kiezers die lokaal wil stemmen?

Over twee weken weten wij het. In de nacht van woensdag 16 maart op donderdag 17 maart wordt de uitslag bekend en een paar dagen later weten wij ook wie er voldoende voorkeurstemmen behaalde. Voor nu is mijn advies aan iedereen: “Ga stemmen!” Gebruik uw stemrecht en oefen invloed uit op de samenstelling van de raad. Kijk naast de politieke kleur ook of de kandidaat van uw keuze iemand is die u het toevertrouwt u te vertegenwoordigen in dat merkwaardige carré met negendertig zetels waaraan die politici straks vier jaar zitten om elkaar de maat te nemen en uiteindelijk gezamenlijk de stad vier jaar lang te besturen.