Gemeentesecretaris Martien van der Kraan stelt zichzelf en zijn collega's voor.

DORDRECHT. Van der Kraan: “Ik heb er ongelooflijk veel zin in om aan de slag te gaan. Er waait een nieuwe, frisse wind in Dordrecht. Zowel op bestuurlijk niveau als ambtelijk worden er nieuwe verbindingen gemaakt: de stad aan het water wordt meer en meer regio aan het water. Er is een marsroute uitgezet om samen de regio beter te maken voor bedrijven, inwoners en organisaties. Ik ga als eindverantwoordelijke van de directieraad invulling geven aan de verbinding met de Drechtsteden.

Video: Gemeente Dordrecht (2012)