Energieplein (foto: Gertjan Kleinpaste

Maandagavond was ik in De Koloriet. Er was een door verontruste ouders georganiseerde bijeenkomst over en voor jongeren in Krispijn. Die ouders zijn bezorgd over het gebrek aan voorzieningen en activiteiten voor hun tieners. Vroeger was alles beter en was er buurt- en jeugdwerk en bestonden er wijkcentra. Dat leek een beetje de teneur van de avond. Er zaten ouders en professionals – wijkagent, jongerenwerkers – in de zaal. Jongeren ontbraken. Waardoor we in ieder geval niet van hen konden horen waaraan er dan concreet behoefte is.

De ene jongere is immers de andere niet. Waar de één zich stierlijk verveelt, vermaakt de ander zich kostelijk. Waar de één naar de ‘dubbelfris disco’ in Bibelot gaat, blijft de andere liever op een hangplek in Krispijn. Dat maakt het natuurlijk lastig om tot een optimaal pakket aan voorzieningen of plekken te komen waar die jongeren zichzelf kunnen en mogen zijn en die dingen kunnen doen waaraan kennelijk zoveel behoefte lijkt te bestaan.

Positief is natuurlijk dat ouders zo’n avond organiseren en dat ouders en professionals met elkaar in gesprek gaan. Al valt dan toch op dat alleen het gegeven dat je dezelfde taal spreekt en elkaar kunt verstaan, niet meteen betekent dat je elkaar ook begrijpt of bereikt. Waar de ene jongere zich bezighoudt met drillraps zien andere ouders hun kind liever helemaal niet rappen. Waar de één naar het skatepark gaat of naar het Energieplein blijft de ander liefst in de eigen buurt.

De discussie leek zich even toe te spitsen op het aanbieden van activiteiten of gewoon alleen ervoor zorgdragen dat er een plek is waar jongeren niets hoeven, maar wel lekker kunnen chillen. Dat gebeurt natuurlijk ook op hangplekken op straat. Dat soort hangplekken levert vaak ergernis op bij omwonenden, trekt soms ronselaars die jongeren zoeken voor (kleine) karweitjes in het criminele circuit en levert dus risico’s op. Vanuit de Koloriet werd benadrukt dat iedereen met een goed plan welkom is in De Koloriet. Wat is dan precies een goed plan? Is ruimte aanvragen in zo’n wijkgebouw inmiddels niet aan teveel voorwaarden en bureaucratie onderhevig?

Er werden door ouders die wat optimistischer waren over het aanbod voor de jeugd voorbeelden genoemd van plaatsen waar jongeren naartoe kunnen. De bibliotheek is zo’n plek. Bibelot werd genoemd. Natuurlijk is er het Energieplein, de skatebaan bij de Zwijndrechtse brug en werd een aantal keren genoemd dat Mc Donalds ook echt in trek is bij de jongeren.

De avond eindigde zo’n beetje zoals die begon. Er is niet zo heel erg duidelijk hoe het vraagstuk er nu echt uitziet, wat jongeren precies willen en wat vervolgens wijsheid is. Bovendien zijn er erg grote verschillen tussen de diverse groepen jongeren en kiezen jongeren heel duidelijk hun eigen groepje van gelijkgestemden. Stiekem dacht ik dat er al generaties lang een groep bestaat die te groot is voor het servet en te klein voor het tafelaken. Al even zoveel generaties zoekt die groep haar eigen weg en komt uiteindelijk in heel veel gevallen helemaal goed. Waar er wel problemen ontstaan, is goede hulp en begeleiding echt noodzakelijk. Dat op dat vlak nog veel te verbeteren valt, is ook duidelijk.