De geschiedenis laat zien dat niet het het virus maar de mens de economische impact van een pandemie bepaalt. De verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken werpen hun vruchten af. Althans wat de volksgezondheid betreft. Het Albert Schweitzer ziekenhuis start met vaccineren. De economische impact is erg groot en zelfs groter dan verwacht. Hoe zal het herstel hier om me heen in Dordrecht verlopen? En wat zijn de verwachtingen over de economie wereldwijd?

Recente barslechte economische cijfers tonen aan dat de impact op de economie erg groot is en zelfs groter dan verwacht. Een geglobaliseerde economie zet je immers niet in stilstand, zonder consequenties zoals een sterke werkloosheid, faillissementen enzovoort. En algemeen wordt aangenomen dat de echte impact van Covid-19 op de economie zich nog moet doen voelen.

In elk geval geen gebrek aan stadsinitiatieven. De gemeente doet en denkt mee hierin.

Mijn vraag is nu: hoe vlot herstelt de economie zich? Een scherpe daling gevolgd door een scherp herstel. Wordt het dat? Of wordt het eerder een scherpe daling gevolgd door een periode van tamme groei.

Bijkomende vragen zijn: hoe zal die economie en samenleving er dan uitzien? Gaan mensen digitaler kopen? Gaan restaurants nog op volle toeren draaien? En wat met het toerisme? Ontstaan er nieuwe banen? Gaan mensen nog op kantoor werken of wordt thuiswerk de norm? Krijgen we te maken met dalende rendementen op kapitaal, stijgende lonen en afnemende ongelijkheid? En wat met het vaccin? Helpt dat de impact op de economie beperkt(er) te maken? Het is te vroeg om daarover definitieve uitspraken te doen.

Er zijn dus nog veel vragen. Maar ook sterke hoop dat het herstel ingezet is.

Heel even een stukje: Virussen for Dummies. Eventuele positieve of negatieve gevolgen van een pandemie worden haast uitsluitend bepaald door de maatschappelijke context. Het is de mens, die via politiek en maatschappelijk middenveld, zelf de economische impact van corona zal bepalen. Kortom, kies voor veel strijd en debat.

Verder kijkend naar 2021 zijn de prognoses onzeker, omdat de precieze impact van deze corona lockdown zich nog moet doen voelen.

Laten we samen proosten op een beter jaar!