Foto: Kees Dijkman

Is de polder op het eiland van Dordt zo uniek dat het landschap een monumentale status verdient? Die vraag houdt lokale politici bezig. Als het aan Beter Voor Dordt ligt wel. Zij schreven in 2019 een notitie waarin de monumentenstatus voor het polderlandschap werd bepleit. De notitie werd destijds als niet besluitrijp terzijde geschoven door vrijwel alle politieke partijen. Het ontbrak simpelweg aan een deugdelijke onderbouwing van deze wens van Beter Voor Dordt. Het lijkt erop dat de partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen het plan er nog even doorheen willen drukken.

Ik zou het polderlandschap, hoezeer ik ook hecht aan de groene omlijsting van onze mooie stad, niet die monumentenstatus geven. Dan kan je er bij wijze van spreken geen grassprietje meer veranderen zonder advies vanuit monumentenzorg. Terwijl juist het toevoegen van groenstructuren het gebied spannender kan maken. Terwijl er ook bebouwing – bijvoorbeeld volledig zelfvoorzienende Tiny Houses – denkbaar is die kwaliteit toevoegt aan het gebied. Al was het maar omdat het een woonvorm is waar juist mensen voor kiezen die zich intensief inzetten voor ecologie en landschappelijke waarden.

Beter Voor Dordt houdt mensen graag het schrikbeeld voor dat je straks door drukke woonwijken van dijk tot dijk fietst waar je nu volop van de natuur geniet. Tussen dat schrikbeeld en een eventuele monumentenstatus is natuurlijk veel mogelijk. Ook met inachtneming van de landschappelijke waarde die de polder heeft. Geen enkele partij wil de polder volplempen met een complete wijk. 

Er doen straks zestien partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Die willen allemaal op hun manier het goede voor stad en ommeland. Het lijkt mij verstandig dat de nieuwe gemeenteraad de tijd neemt daar met elkaar zorgvuldig over te debatteren. Beter dan op de valreep, zoals het gedecimeerde Beter Voor Dordt nu wil, een oude verkiezingsbelofte in te lossen door de polder tot monument te verheffen. Ze hebben
immers jaren de tijd gehad als collegepartij de goede plannen te ontwikkelen.

Laat nu de kiezer eerst maar aan het woord voordat de nieuwe gemeenteraad de degens kruist over hoe wij verstandig kunnen omgaan met de groene long die rond de stad ligt.