Deze week bespreekt de gemeenteraad de begroting voor 2021. Begroten is een taai proces en in die begroting staat hoe het college van B&W haar beleidsvoornemens komend jaar betaalt. De gemeenteraad heeft eerder in dit jaar daar over meegedacht toen de ‘kadernota’ werd vastgesteld. Dat is het moment waarop de beleidsvoornemens zijn vastgelegd.
Toch wordt er door veel partijen ook deze week, tijdens de begrotingsbehandeling nog het nodige voorgesteld aan nieuw beleid of bijstelling van bestaand beleid.
Er zijn gemeenten waar in dit nadenken over de gemeentelijke uitgaven voor het komende jaar wordt meegedacht door inwoners. Daar experimenteert men met de zogenaamde ‘burgerbegroting’. Breda, onze Brabantse buurgemeente, doet dat bijvoorbeeld. Het gebeurt op meer plekken in ons land.
Inwoners snappen heel goed dat geld de wereld in beweging houdt. Hoe mooi zou het dan zijn dat zij – bijvoorbeeld op beleidsterreinen die de directe leefomgeving raken – concreet mogen meedenken over de besteding ervan. In Breda gebeurt dat als proef in twee wijken in het zogenaamde ‘Breda begroot lab’. (bron: website Democratic Challenge). Daar wil die gemeente Breda uit leren om vervolgens tot structurele ruimte voor haar inwoners in het begrotingsproces te besluiten.
Dat vind ik een mooie gedachte die ruimte biedt voor ideeën vanuit de stad en die inwoners stimuleert mee te denken over hun (directe) leefomgeving en de toekomst van Dordrecht.