Er heerst in Dordrecht een ondoorzichtige cultuur, in combinatie met vriendjespolitiek rond het gunnen van media-opdrachten.

Op het gebied van media heerst een cultuur van systematische zelfverrijking en het bevoordelen van bevriende partijen. Hierbij gaat het om bewust opgezette constructies om bepaalde organisaties opdrachten te gunnen. De organisatiecultuur van gemeente en Dordrecht Marketing is niet transparant genoeg. Het gaat om opgetuigde constructies – meestal via de viering van de stad – om vaak betere burgerinitiatieven te omzeilen.

Daarbij opgeteld dat RTV Dordrecht zich vooral sterk verbonden voelt met subsidies en andere financiering, trekken ook bibliotheken en welzijnsorganisaties vaak een groot deel van budgetten naar zich toe. Dit is overduidelijk broodroof en concurrentievervalsing naar alle vormen van creërende media / verzamelende media. Kleinschalige creatieve bedrijven en ZZP’ers moeten wijken. De positie van genoemde subsidieslurpers in audiovisuele producties is destructief.

Kijk toch ook naar wat er gebeurt bijvoorbeeld bij ‘Via Cultura‘. Een veelkoppige organisatie waar uitsluitend vrijwilligers werken. ,,Dit is de leukste hobby ooit en ik doe het al 25 jaar.” Zij klinkt oprecht, straalt, maar de blik is standvastig. Ilse Schrier weet waarvoor zij staat: een maatschappijvisie die staat voor inclusiviteit en gelijkwaardigheid. De tegenwerking van de omroep heeft haar alleen maar koppiger gemaakt, zegt ze glimlachend.

Inbedding van met name haar Via Cultura tv-producties vindt geen weerklank bij de lokale omroep. Daar wordt mondjesmaat in geïnvesteerd. Maar er is zeker perspectief in de vorm van Facebook Live, YouTube, RTV Papendrecht, RTV ATOS en site Via078.nl.

Begrijp mij goed, ik ben de laatste die traditioneel mediagebruik onderschat. Maar daar is nog wel een hoop zendingsdrang nodig. Als je het goed en vooral eerlijk organiseert, kunnen de delen binnen de Dordtse omroep samen met een partij zoals Via Cultura grote meerwaarde opleveren.