We spraken Kees Dijkman. We zaten gezellig op de Voorstraat voor Het Magazijn. Kees is fotograaf en hij richt zich onder andere op het prachtig vastleggen van maatschappelijke en culturele activiteiten. Op de website www.photocase.nl vind je meer informatie over Kees Dijkman en zijn werk.

Eén van de projecten waaraan Kees de laatste periode met ziel en zaligheid heeft gewerkt was ‘Wortel schieten’. Het door het Eetschap (www.heteetschap.nl) met Dordtse samenwerkingspartners geïnitieerde project waar de ontmoeting tussen nieuwe Nederlanders en ‘inheemse Dordtenaren’ centraal stond. Hij wilde graag het hele proces vastleggen. Dat betekent dat hij vanaf het zaaien, groeien en oogsten tot en met het koken, proeven en samen eten de deelnemers aan het project heeft gevolgd. Daarmee is zijn fotoreportage een soort ‘The making of…’ geworden.

Een kanttekening plaatste Kees bij de match tussen de nieuwe Nederlanders en deelnemers vanuit het Da Vinci College. Hij had soms het gevoel dat die laatsten vooral deelnamen voor hun cijfer en opleiding en wat minder vanuit echte betrokkenheid bij het project. Dat maakte in zijn ogen het op gang brengen van het gesprek en de ontmoeting soms lastig.

Wat Kees prachtig vond was het kennismaken met en het uitwisselen van de verschillende eetculturen en bijbehorende gerechten. Dat begon al met het opkweken van groenten in de kas ‘De Oude Beer’ en bij het Voedselbos ‘Buiten zinnen’ en zette zich natuurlijk door bij de kooksessies bij Da Vinci en de gezamenlijke maaltijden.

Hoewel je dan als fotograaf toch een beetje vanaf de zijlijn observeert, heeft Kees natuurlijk ook van de gerechten geproefd en genoten van de mooie recepten die in het project zijn bereid. Ook is het hem opgevallen dat er echt wel wat voor nodig is om mensen met heel verschillende achtergronden met elkaar aan de praat te krijgen. Het Eetschap, een landelijke organisatie, begeleidt dit en werkt zoveel mogelijk met lokale partners die goed zijn geworteld in de lokale samenleving. Het Eetschap brengt know-how en methoden in om de deelnemers met elkaar in gesprek te laten gaan.  Met mooie ontmoetingen tot gevolg, die Kees dan weer prachtig in beeld kon brengen.

Uiteraard hoopt Kees Dijkman dat de lopende crowdfundingsactie voldoende geld gaat opbrengen om de expositie over dit mooie project mogelijk te maken. Zijn foto’s zijn in dat geval over een tijdje te zien in de kas van De Oude Beer en in de hal van het stadskantoor aan de Spuiboulevard.