Foto uit een informatie leaflet

Ik was een beetje verbaasd toen ik op Facebook zag dat het Tiny House van een Dordtse pionier op het gebied van het gedachtengoed van leven in een Tiny House te koop staat. Gegadigden kunnen het kopen, strikje erom en meenemen. Wel even een dieplader meenemen.

Daarmee lijkt een mooi initiatief van wonen met een verantwoord kleine ecologische footprint volledig te mislukken. Iets dat ik in onze stad liever niet zou zien gebeuren. Een deel van de argumenten waarom het Tiny House in Crabbehof te koop staat, ligt in de frustratie over de moeizame relatie met de gemeente als het om deze manier van wonen gaat. Dat herken ik, want Dordrecht loopt absoluut niet voorop als het erover gaat ruimte en kansen te bieden voor deze vorm van wonen. In Crabbehof noch aan de Noordendijk zijn de projecten met Tiny Houses zo gerealiseerd dat ze een goede invulling geven en aan de idealen die mensen die ervoor kiezen in zo’n duurzaam klein huis te wonen koesteren.
Het is jammer dat de gemeente zo krampachtig met dit dossier omgaat. Dat er nergens gekozen wordt voor een goed ingericht en een zo optimaal mogelijk realiseren van duurzaam wonen met een heel kleine ecologische fotoprint. We zouden dergelijke initiatieven ruimhartig moeten faciliteren en mensen die zo willen wonen geen strobreed in de weg moeten leggen. 

Vaak gaat deze vorm van wonen heel goed samen met heel bewust en goed omgaan met omgaan met de groene omgeving. Het zou dus bij uitstek een bouw- en leefvorm zijn die tot haar recht komt aan de randen van het Stadspark XXL, aan de zoom van de polders op het eiland van Dordt of op de landtong die onderdeel vormt van de gebiedsontwikkeling rondom het Wantij. Dat zijn betere plekken dan een kleine open ruimte ingesloten tussen flats in een oude volkswijk of een tijdelijke plaatsing op een lapje grond waar straks een nieuwe wijk verrijst.

Tiny Houses zijn een mooi antwoord op ‘dun en duur’ bouwen. Het voorziet in betaalbaar wonen op een duurzame manier en veel mensen die hierover enthousiast zijn, laten ter verwezenlijking van hun idealen ook een huis achter en daarmee dragen ze bij aan de doorstroming op de woningmarkt die zo vaak stagneert.

Een Nederlands gezegde luidt: ‘klein huis, kleine zorg’. Het betekent zoveel als: hoe minder men bezit, hoe minder zorgen men heeft. Wie in Dordrecht in een ‘klein huis’ wil wonen ervaart het omgekeerde. Het levert grote zorgen en de nodige frustratie op. Het wordt hoog tijd dat ons stadsbestuur dit vraagstuk serieus oppakt en invulling gaat geven aan een ooit ingediend initiatiefvoorstel hierover van Stichting Tiny House Drechtsteden en van een motie uit 2016 waarin de gemeenteraad het college van burgemeester & wethouders opriep ruimte te maken voor dit soort initiatieven. ik zou zeggen; “Het is hoog tijd dat ons stadsbestuur hiermee aan de slag gaat!”