DORDRECHT. Dordtse jongeren willen dat er een piano wordt neergezet in de hal van het treinstation in Dordrecht. Ook pleiten ze voor verwarming, omdat het er nu vaak koud is.

Bijna iedereen zegt zich veilig te voelen op het station. Tien procent voelt zich op die plek niet veilig. Bijna driekwart van de geënquêteerden vindt de verlichting aan de achterkant een probleem. Ruim 70 procent vindt dat er lantaarnpalen geplaatst moeten worden aan die zijde. Daar moet als het aan de ondervraagde jongeren ligt ook meer toezicht komen, bijvoorbeeld met camera’s.

Verder zouden er meer fietsenstallingen moeten komen en is er een breed gedeelde wens dat de bewaakte fietsenstalling voortaan gratis is. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan moeten de bewaakte stallingen verhuizen naar een plek achter de ov-poortjes. Dan kan een fiets alleen gestald worden door een ingecheckte reiziger.

Stationshal CS Dordrecht