‘ Ik schaam me zo langzamerhand dat we in Papecity wonen’ mailt mij Wim Zaalberg.
Wat is er aan de hand? Vanwaar zijn teleurstelling en boosheid ?

Aan de oever van de rivier slingert zich een lint van hedendaagse kunstwerken, onderdeel van het Beeldenpark Drechtsteden dat in 1996 door koningin Beatrix werd geopend.
Meer dan 25 beelden gemaakt door kunstenaars van naam markeren een veelgeliefde wandelroute. Dankzij de inzet van tal van vrijwilligers en met steun van de gemeente Papendrecht is dit openluchtmuseum tot stand gekomen.
Maar nu dreigt deze rijke beeldenboulevard te verdwijnen. De gemeente Papendrecht slaat drastisch aan het bezuinigen en er ligt een raadsvoorstel om de gehele subsidie te stoppen

Bas den Hartog, voorzitter van het bestuur van Stichting Beeldenpark Drechtoevers: ‘Papendrecht heeft altijd voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten met deze Beeldenboulevard. Om dit alles te realiseren zou de gemeente, als men dit zelf zou doen, vele tienduizenden euro’s per jaar moeten uitgeven. Door de niet aflatende inzet en ambitie van een klein team vrijwilligers kunnen de Papendrechters nu genieten van deze prachtige beelden voor een fractie van dit bedrag. In vele jaren is er iets met zorg, liefde en aandacht opgebouwd en dat dreigt nu te verdwijnen. De beeldende kunst langs de rivieroevers die ook nog als visitekaartje voor de gemeente fungeert is onmisbaar voor de culturele uitstraling van Papendrecht. Cultuur is als ademen: je mist het pas als het er niet meer is’.

Wij roepen de gemeente dringend op om de subsidie niet stop te zetten. Ook doen we een beroep op sponsoren en aan de inwoners van Papendrecht om te doneren (rekeningnummer NL60RABO0397647565). Nu dienen we ons te in te zetten voor het doorzetten van de subsidie, zodat het voortbestaan van de Beeldenboulevard gewaarborgd wordt. Mail naar de Raad via griffie@papendrecht.nl

Voor meer informatie m.b.t. het beeldenpark zie ook www.beeldenparkdrechtoevers.nl.