Dordrecht heeft ongelooflijk veel monumenten. Heel fraaie gebouwen. Af-en-toe een pand waarvan je jezelf echt afvraagt waarom het in hemelsnaam een monument is. Goed onderhouden monumenten en monumenten waar de tand des tijds behoorlijk vat op heeft.

Er zijn twee monumenten die momenteel veel aandacht van me vragen. Beide staan aan de oever van het Wantij. De Biesboschhal is een van de twee; de hal staat te koop en de biedingen moeten uiterlijk 16 april a.s. zijn ingeleverd. Stiekem ben ik erg benieuwd naar het aantal biedingen en of er gegadigden zijn de gemeente de hoofdprijs willen betalen voor een hal die in slechte staat verkeert. Dordrecht is niet altijd zuinig op haar monumenten. De Berckepoort, De Munt, de Biesboschhal, het zijn iconen uit hun tijd of vanwege hun oorspronkelijke functie en ze zijn aan een grondige renovatie toe.

Het andere pand staat vanuit de Biesboschhal gezien aan de overkant van het Wantij. Het is het 50kV-station. Een symmetrisch opgetrokken schakelstation dat in voorbije tijden cruciaal was voor het energiebedrijf. Inmiddels staat het al jaren leeg en wordt het herbestemd. De projectontwikkelaar wil er heel graag appartementen op ontwikkelen. U leest het goed: ‘op’ ontwikkelen. De Artist impression van dit pand laat zien dat het gebouw straks niet meer de huidige twaalf meter hoog zal zijn, maar dat er – hoofdzakelijk aan de achterzijde – een enorm blok opgezet wordt, waardoor het gebouw straks drieëntwintig meter hoog zal zijn.

Die plannen deden bij de bewoners van het nieuwbouwproject Schaerweide de wenkbrauwen fronsen. Hen was ooit verteld dat, voordat men tot de koop van hun huis besloot, dat er grenzend aan Schaerweide een monument stond dat met zorg herontwikkkeld zou gaan worden. Als Dordtenaar denk je dan: ‘dat zal wil binnen het bouwvolume moeten gebeuren’. We kennen immers allemaal het voorbeeld van het Teerlinkpand en we weten hoelang daarover wordt gesteggeld, omdat de gemeente de eigenaar strak houdt aan de contouren van dat oude gebouwtje.

De schrik was dan ook groot dat het 50kV-gebouw dat dicht op de achtertuinen staat twee keer zo hoog wordt. Dat veroorzaakte behoorlijk wat spanning in het kleine, mooi aangelegde buurtje. In een raadsinformatiebrief legt het college van B&W inmiddels de bedenkingen die in de Commissie Fysieke Leefomgeving zijn geuit goeddeels ter zijde. Dat betekent dat er wordt aangekoerst op een bestemmingsplanwijziging om het voorgestelde plan mogelijk te maken. Ik ben benieuwd welk effect dat heeft op de bewoners van Schaerweide – zouden zij een rechtsgang overwegen? Ook ben ik benieuwd of de tijdens de consultatie over dit plan zeer kritische lokale politici in de bestemmingsplanbespreking hun rug recht houden en het college van B&W durven terug te fluiten.