Nog niet zolang geleden werd, waarschijnlijk naar aanleiding van 400 jaar Synode van Dordrecht, die werd herdacht in 2018, de eeuwenoude Kerkstraat, tussen het Grotekerksplein en de Houttuinen, veranderd in Synodestraat. Buurtbewoners, waaronder collega historicus Emile Havers, hebben het gemeentebestuur verzocht dit, op niets behalve op religieuze sentimenten van de Christen-Unie/SGP gebaseerde, besluit terug te draaien.

Volgens een kritisch artikel in de onlangs verschenen editie van Dordrecht Monumenteel, zijn B&W niet van zins op het verzoek in te gaan. Ik vind dat nogal treurig. Als we kijken naar de geschiedenis van Dordrecht, met name naar de negentiende eeuw, toen talloze fraaie, historische panden in de stad rücksichtslos werden gesloopt en naar de desastreuze gevolgen van de stadssanering van de jaren zestig, die niet alleen de afbraak van veel krotten maar ook de nodeloze sloop van een aantal iconische gebouwen betekende, moeten we vaststellen, met de redactie van Dordrecht Monumenteel, dat er regelmatig wat mis is met het historisch besef van ons gemeentebestuur.

In Dordrecht Monumenteel staat een aantal andere voorbeelden daarvan. De ‘Put van Piet’, bijvoorbeeld, het beoogde gat in de Visbrug, en de doorbraak van de monumentale muur langs de tuin van het Dordrechts Museum. Beiden gelukkig tijdig verijdeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, want het ging hier toevallig wel over rijksmonumenten.

Terecht stelt Dordrecht Monumenteel dat ook straatnamen een historische betekenis en waarde hebben en pleit de redactie ervoor dat de straatnamencommissie met zijn tengels afblijft van bestaande namen en zich vooral bezighoudt met de naamgeving aan nieuwe straten en wegen. Tussen de regels door lees ik ook dat men graag de mijns inziens megalomane en pretentieuze naam Spuiboulevard geschrapt zou zien en dat de oude naam (Cornelis de Wittstraat, daarvoor Achterslandswerf) terugkeert. Ik ben het daar mee eens, zoals ik ook van harte het verzoek steun om de meer dan vierhonderd jaar oude naam Kerkstraat in ere te herstellen.

Foto: Kees Klok