Het Dordtse raadslid Donnie Greve van Beter Voor Dordt heeft dit weekend haar drinkwatermotie Open Data Boven Water op social media in het licht gezet. De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Dordt en draagt het college op alle data over het Dordtse drink- en grondwater boven water te krijgen en openbaar te maken.

DORDRECHT. De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Dordt en draagt het college op alle data over het Dordtse drink- en grondwater boven water te krijgen en openbaar te maken.

Foto: Donnie Greve / Facebook

Zowel @JasperMos (via aandeelhoudersvergadering) als @rikvdlinden hebben toezegging gedaan @EvidesWaterbedrhiertoe op te roepen 

,,Zowel wethouder Jasper Mos (VVD) als wethouder Rik van der Linden (CU/SGP) hebben toezeggingen gedaan het Evides Waterbedrijf hiertoe op te roepen,’’ tweet Greve die blij is met het succes van de motie.

Wethouder Mos kondigde aan dat hij via de aandeelhoudersvergadering bij Evides zal aandringen op openbare informatie.

Greve meldde in de motie dat ze toe wil naar een zogeheten early warning systeem, zodat het voor iedereen snel duidelijk wordt als er mogelijk iets mis is met het water.