Er lopen inmiddels veel hulpacties. Dat is mooi, want bij zo’n immense natuurramp is superveel hulp nodig. Voor de korte termijn en voor de lange termijn. In Via Forza spraken we met Ahmet Polat. Over het drama dat zich voltrok in Turkije en Syrië.

Woensdag 15 februari is de landelijke actie op radio en televisie voor het rampgebied. Voor de wederopbouw zal heel veel geld nodig zijn. Daar dragen gelukkig heel veel mensen hun steentje aan bij.