‘Gemak dient de mens’, luidt het gezegde. Bij veel praktische beslissingen in een mensenleven is het te verwachten gemak steeds vaker van doorslaggevend belang. Geen getob, geen gedoe. We zitten in ons drukke bestaan immers niet op allerhande extra taken en werkzaamheden te wachten.

Dus bestraten veel mensen hun volledige tuin, want tuinieren kost hen teveel tijd. Dus shoppen we lekker online en laten we de spulletjes thuis bezorgen. Kiezen we in de supermarkt voor alvast schoongemaakte, gewassen en gesneden groenten in plastic verpakking. Producten die de bereidingswijze thuis fors reduceren, zijn sowieso populair.
Onze behoefte aan ‘gemak’ – hoe begrijpelijk die behoefte ook is – veroorzaakt enorme aanslagen op de directe leefomgeving en het milieu. Onze steeds meer ‘stenige omgeving’ leidt tot wateroverlast en hittestress. Ons consumptiepatroon bezorgt ons een ecologische footprint die ertoe leidt dat we allemaal op te grote voet leven.
Ik geef grif toe, dat dit ook voor mijzelf geldt. Wellicht met uitzondering van m’n koopgedrag waar het voeding betreft, want ik hou van koken en ‘slow cooking’.
Niet alle dagen tijd voor, maar ik mijd de supermarkt. Ik haal groenten, kaas, vis en noten op de markt, vlees bij de ambachtelijke slager en m’n aardappels van iemand met kolenschoppen van handen waarvan af te lezen valt dat hij de piepers kort daarvoor zelf heeft gerooid. (Ik wissel vlees, vis, vegetarisch en veganistisch overigens af).
Gemak, wie houdt er niet van, maakt ons minder milieubewust. Daarom is het zo belangrijk die tegels toch uit de tuin te gooien en wat tijd te besteden om een groener tuintje te verzorgen. Daarom is een korte voedselketen van belang en verdient stadslandbouw meer aandacht. Evenals de bewuste keuze voor korte afstanden de fiets te nemen in plaats van de auto.
Met simpele behapbare stapjes kunnen u en ik de directe leefomgeving zomaar verbeteren. Als we elkaar, als buren, wijk of stadsgenoten, op dat vlak stimuleren en uitdagen, leidt het bovendien tot een gezellige interactie. Ook dat is een pluspunt. Bovendien is een goed contact met mensen om je heen ook een heel plezierige vorm van gemak.