Afgelopen dinsdag diende Joost Veldman van de ChristenUnie/SGP een ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’ in. Feitelijk de enige soort motie waarvan de afsluitende zin luidt: “En gaat over tot de orde van de dag”, want zo’n motie gaat over iets dat niet op de agenda staat en dus geen onderdeel is van de orde van die dag.
Veldman las, waarschijnlijk als één van de weinigen, het regeerakkoord van Rutte IV grondig door en begreep daaruit dat het nieuwe kabinet serieus werk wil maken van een Nationaal Historisch Museum. U weet wel, dat museum dat in Arnhem aan de Rijn zou verrijzen. Of het Dordtse College het eventjes naar Dordrecht wil zien te krijgen.
Dordt is immers de oudste stad van Holland. Was gastheer van de Eerste Vrije Statenvergadering. Iets dat door sommigen wordt verward met de onafhankelijkheidsverklaring van ons land. Het ging er in die tijd om de noordelijke gewesten van de lage landen onder het Spaanse juk uit te krijgen. Er ontstond zoiets als de verenigde gewesten van de Nederlanden. Nederland zoals we dat nu kennen ontstond in 1830 met de afscheiding van België. De taalzuivere Vlamingen, uitstekende bierbrouwers bovendien, hadden wij natuurlijk nooit moeten laten gaan.
Of het Dordt een voorsprong geeft bij de keuze waar het volgende kabinet het Nationaal Historisch Museum wil vestigen valt te bezien. Waar zou het dan moeten komen? Het zieltogende Hof van Nederland is te klein. De bovenverdieping van het stationsgebouw aan de Burgemeester de Raadtsingel zou hooguit het voorgerecht voor het museumbezoek kunnen herbergen. Er lijkt mij een spiksplinternieuw gebouw nodig. Dat dan natuurlijk wel in de buurt van het historisch centrum moet worden gebouwd. Alvast één tip: bepaal eerst waar je het bouwt en benoem dan pas een directie. Dat hebben we van Arnhem kunnen leren. De Rijksoverheid kennende zoekt naar een stadsbestuur dat zelf ook stevig in de buidel wil tasten en dat het kabinet weet te overtuigen dat hun verbondenheid met de vaderlandse geschiedenis wel snor zit.
Nu maar hopen dat in Den Haag onopgemerkt is gebleven dat ons college niet over al te veel historische kennis beschikt. Anders had de naam van Oudewater echt wel op de sokkel van Willem gestaan.