We bevinden ons midden in een ongekende crisis. Extiction Rebellion bestaat omdat onze overheid weigert om het noodzakelijke beleid in te voeren om haar burgers te beschermen. In plaats daarvan blijft zij de industrieën steunen die onze levens in gevaar brengen. Ze organiseren creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties om druk te zetten op onze regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te nemen. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om snelle veranderingen tot stand te brengen.

DIT IS WAAR EXTICTION REBELLION VOOR STRIJDT

DE EISEN

0. KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN: We eisen een rechtvaardige transitie die de behoeften en stemmen van degenen die het meest getroffen worden door de klimaatcrisis centraal stelt en degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor ecologische verwoesting ter verantwoording roept.*
1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

* We zijn bezig om ‘Eis Nul: Klimaatrechtvaardigheid voor iedereen’ in onze beweging te implementeren. Deze zomer heeft een nationale People’s Assembly georganiseerd door Extinction Rebellion de implementatie van deze eis gesteund. We erkennen echter de fouten die XR in het verleden over dit onderwerp heeft gemaakt. Daarom willen we in een grassroots proces ook alle lokale groepen langsgaan, zodat we deze eis niet alleen officieel implementeren, maar ook echt integreren. Je kan meer lezen over eis 0 op demand0.nl.

KIJK HIER HET FILMPJE Gertjan Kleinpaste in gesprek met David Klein. (via digitale tv, tablet/ laptop, smartphone)