Het idee van Skaeve Huse (letterlijk rare huizen) komt uit Denemarken. Inmiddels zijn er al diverse steden in Nederland met deze woonvorm hebben, waaronder Amsterdam, Tilburg, Arnhem en Hilversum. De ervaringen van de bewoners, de zorginstellingen en de omgeving zijn over het algemene positief. In Dordrecht is de roep om Skaeve Huse naar voren gekomen naar aanleiding van de misstanden onder de Zwijndrechtse brug, een verzamelplaats voor dak- en thuislozen.

DORDRECHT. Het college van burgemeester en wethouders wil in Dordrecht een aantal Skaeve Huse neerzetten. Deze zeer sobere wooneenheden zijn bedoeld voor langdurig verslaafde mensen die op straat slapen en zorg mijden, mensen die hun huis uit zijn gezet vanwege (extreme) overlast en zorgcliënten die niet in een groep passen. Het college denkt aan maximaal vijf Skaeve Huse, die op minimaal 100 meter van andere woningen en voorzieningen als scholen staan. Het college stelt dit voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Karin Lambrechts (Zorg) denkt dat er drie tot vijf Skaeve Huse komen: “Misschien zes, maar in die orde van grootte moet je denken. Dankzij zorginstellingen weten we precies wie voor dit soort woningen in aanmerking komen.”
Volgens Lambrechts gaat het vooral om mensen die langdurig verslaafd zijn of zorgcliënten die niet meer in een groepsvorm kunnen worden opgevangen. Ook kan het gaan om mensen die vanwege extreme overlast uit huis zijn gezet. Bij deze mensen is ook vaak sprake van psychiatrische problemen.

Skaeve Huse – dat is Deens is voor ‘rare huizen’ – staan al op een aantal plekken in Nederland. “Wij zijn met raadsleden ook gaan kijken in Hilversum. Daar was vooraf wat weerstand, maar het blijkt prima te gaan nu”, zegt Lambrechts. “Ook vanuit Tilburg krijgen we positieve signalen”, vult Reynvaan aan.

Angst voor een aanzuigende werking op zwervers van elders is er niet in Dordrecht. “We hebben precies in beeld wie de Dordtse daklozen zijn en daar is deze voorziening voor bedoeld”, aldus Lambrechts. “En ze betalen gewoon 300 euro huur vanuit hun uitkering die ze krijgen, omdat ze weer een woonadres hebben”, weet Reynvaan.
De roep om dit soort woningen kwam vanuit de Dordtse gemeenteraad door allerlei misstanden onder de Zwijndrechtse brug, waar een soort kamp van dak- en thuislozen ontstaan was.

Dat kamp werd eind oktober ontruimd en raadsleden vroegen toen om alternatieven voor deze groep. Met dit voorstel komt het college van Dordrecht daaraan tegemoet.

Dordrecht kent al veel woon- en zorgvoorzieningen voor kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder dag- en nachtopvang en beschermd wonen. Toch komen zorgverleners en  college tot de conclusie dat er mensen zijn die in geen van deze woonvormen goed op hun plaats zijn. Als de gemeenteraad met het voorstel voor Skaeve Huse  instemt, komt er een zorgvuldig plan van aanpak. Belangrijk onderdeel daarvan is de keuze van een locatie. Het idee is dat de bewoners niet te geïsoleerd wonen en bijvoorbeeld niet te ver van winkels. Aan de andere kant wil het college dat de Skaeve Huse niet te dicht bij woningen en scholen staan.

De ontwikkeling van Skaeve Huse is onderdeel van de totale opgave ‘Thuis in de wijk’, waarbij de gemeente werkt aan een nog beter passend aanbod van woon- en zorgvoorzieningen voor kwetsbare groepen in de wijken. Daarbij gaat het zowel om ouderen die langer thuis blijven wonen als om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische of verslavings- of psychosociale problemen.