Door Covid-19 neemt de armoede langzaam maar zeker toe. Dat zegt een woordvoerder van Stichting Armoedefonds. Inmiddels leven duizenden Dordtse huishoudens op de armoedegrens. Naar schatting is er bij 9.600 huishoudens in onze stad een risico op problematische schulden en bij 4.500 huishoudens is hier al sprake van. “Dat heeft er vooral mee te maken dat mensen door de coronamaatregelen worden ontslagen en zzp’ers hun hoofd niet boven water kunnen houden.” Door de stijgende armoede melden ook steeds meer mensen zich aan bij de voedselbank.

In Dordrecht leeft ruim één op de tien huishoudens (gezinnen of alleenstaanden) inmiddels langer dan één jaar onder de lage-inkomensgrens.

De uitdagingen waar we nu voor staan moeten we met energie en verbondenheid aan gaan

Op welke manieren zijn mensen arm? Armoede gaat niet alleen over gebrek aan geld maar ook over problemen op gebied van onderwijs, opvoeding, werk en huisvesting.
Soms worden mensen dakloos en een aantal leven zelfs zonder papieren en hebben dus geen rechten. Mensen in armoede moeten leven in grote onzekerheid. Voor nu en altijd hoop ik op vormen van hulp en ondersteuning voor deze mensen.