Oscar Bakker, één van de geportretteerden. Foto: Via Cultura.

In opdracht van de gemeente organiseert Platform tegen Armoede samen met Via Cultura drie armoededebatten met als thema Je Huis = Je Thuis in evenveel wijken van Dordrecht. Doel is bewoners te laten vertellen over hun zorgen om (geschikte) woonruimte te vinden, over de hoge kosten van huur en energie en over schoon en veilig wonen.

Via Cultura heeft enkele documentaires gemaakt van mensen die vertellen over de problemen waar ze mee te maken hebben of hadden wanneer zij in een dergelijke situatie zitten of gezeten hebben. Een aantal van hen zullen aan tafel zitten samen met mensen die vanuit hun werk mensen helpen die in een (financieel) kwetsbare positie verkeren om het leven makkelijker en minder stressvol te maken.

De eerste talkshow is op donderdag 6 juli in de WIJkhaven aan de Maasstraat 25 van 20.00 tot 22.00 uur. Mensen die mee willen praten of interesse hebben om hier meer over te horen zijn van harte welkom.

Dag van Armoede

Op donderdag 14 en 28 september zijn de volgende twee talkshows in respectievelijk Trefpunt De Nieuwe Stoof in Crabbehof (de Savornin Lohmanweg 100) en in De Buitenwacht (Bosboom Toussaintstraat 67). Op de internationale Dag van Armoede, dinsdag 17 oktober is er een vierde talkshow in theater Kunstmin waarbij ook gemeenteraadsleden en een afvaardiging van het collega aanwezig zullen zijn. Bedoeling is dat er een levendige stadsbrede discussie zal zijn die de gemeentelijke overheid kan helpen bij het maken van beleidskeuzes.

Alle avonden zijn er interruptiemicrofoons waardoor het publiek zijn mening kenbaar kan maken.