Zaterdag 24 september is de feestelijke opening van de buurthuiskamer aan de Vrieseweg 10. Karim de Kool is buurtwerker. Hij zet zich al tweeëneenhalf jaar in in de buurt rondom Kasperspad, Kromhout en Vrieseplein.
In deze via Forza vertelt hij over het belang van dit soort voorzieningen en over het belang van laagdrempelige plekken waar ruimte is voor ideeën vanuit de buurt en voor het tegengaan van eenzaamheid.

VIDEO