De Tuin van Sterrenburg is een burgerinitiatief van bewoners in Sterrenburg. De initiatiefnemers willen dat er meer gebruik wordt gemaakt van het Sterrenburgerpak, een grotere betrokkenheid van bewoners, ondernemers, organisaties en instellingen ontstaat bij het park, de wijk Sterrenburg en bewoners bij elkaar. Meer activiteit. Meer sociale verbondenheid. Pieter Baanvinger en Ilse van Donkelaar zijn de kwartiermakers om dit burgerinitiatief vorm te geven. Achter de schermen doen ze wat ze kunnen, maar pas na de intelligente lockdown kunnen ze echt aan de slag.