DORDRECHT. Achttien bomen op de Merwedestraat worden direct verplant naar de juiste plek in de middenberm en 20 bomen worden tijdelijk verplaatst. Deze bomen worden met een grote kluit vervoerd naar een opslagplaats op de Kerkeplaat waar ze worden ingekuild en goed worden verzorgd tot ze kunnen terugkeren naar de Merwedestraat. De hoofdaannemer Gebr. Van Kessel plant ze in december 2017 op hun definitieve plek in de middenberm weer terug. Daar komen nog eens 18 nieuwe bomen bij. Daardoor ontstaat direct na afronding van de werkzaamheden weer een mooie bomenrij die de Merwedestraat een fraai aanzien geeft.

Na de herinrichting van de Merwedestraat, volgt de herinrichting van de Oranjelaan. Als ook de Oranjelaan zijn opknapbeurt heeft gekregen is de oostelijke entree van Dordrecht (vanaf de N3 tot aan het Oranjepark) weer klaar voor de toekomst.

De gemeente laat in 2017 de Merwedestraat opnieuw asfalteren en herinrichten. Het asfalt van de Merwedestraat is aan vervanging toe. Deze vervanging maakt ook een aantal verbeteringen mogelijk in de inrichting van de straat. Na de herinrichting van de Merwedestraat, volgt de herinrichting van de Oranjelaan.

Video: Gemeente Dordrecht, in deze animatie zie je hoe de oostelijke entree van Dordrecht er straks uitziet.