In deze tweede talkshow ‘Blikken Zonder Blozen’ spreekt Eveline van de Lagemaat met verschillende Dordtenaren die geen eigen dak boven hun hoofd hebben of dat dreigen kwijt te raken. Andere tafelgasten hebben wel een dak boven het hoofd maar moeten bij particuliere verhuurders een veel te hoge huur betalen.

We vragen aan mensen die vanwege hun werk te maken hebben met woonarmoede en dakloosheid welke zaken veranderd zouden moeten worden om de woningnood minder groot te maken. Aan tafel schuiven Gert-Jan Freeke, directeur Leger des Heils Zuid-West Nederland; Ifor Schrauwen Energiecoach en directeur Het Vogelnest; Debora van der Klei van Stichting Debsters.

In de uitzendlocatie De Nieuwe Stoof staat een interruptiemicrofoon; wie wil is van harte uitgenodigd om vanuit de zaal mee te praten over de woonarmoede.

Gerard Laurens verzorgt de muzikale intermezzo’s.

Dordrecht is actief in het bestrijden van armoede. Dat doet ze samen met inwoners. De film is onderdeel van het project ‘Blikken zonder blozen’, een reeks van minidocumentaires en talkshows geïnitieerd door Stichting Via Cultura en Platform tegen armoede in opdracht van Gemeente Dordrecht.