Moeten we nog verder vluchten?/ Verlang je dan niet naar een wereld die klopt? / Mijn angst is sterker dan mijn verlangen, groter dan mijn moed.

DORDRECHT. “Beeldenstorm” is gebaseerd op hedendaagse associaties bij de historische Beeldenstorm, die 450 jaar geleden door heer Europa uitbrak. Maar beeldenstormen zijn nooit weg uit de geschiedenis. Overal, waar een regime – kerkelijk of wereldlijk – maar één waarheid toestaat en andere “waarheden” met geweld onderdrukt, slaan mensen op de vlucht, zoals Tobi en Isja, de hoofdpersonen in de Beeldenstorm.

Muziektheater Hollands Diep brengt dit verhaal, met een nieuwe indrukwekkende muziektheatercompositie van de internationaal bekende componist Peter-Jan Wagemas en teksten van Kees van der Zwaard. Maar ook Bach spreekt: de componist laat hem als het ware commentaar geven; na elke scene zingt het koor een fragment van een cantate of koraal van Bach, bv Du wolltest deinen Geist und Kraft zum Worte geben.

Peter

De voorstelling is ook letterlijk dichtbij gespeeld, als publiek zat je er midden in: musici, acteurs en zangers speelden op allerlei plekken in de kooromgangen van de kerk, waar ook de toeschouwers plaatsnamen. Overal was alles hoorbaar en te verstaan, maar iedereen zag de voorstelling vanuit een verschillend perspectief.

Video: Muziektheater Hollands Diep. Opname: Annemarie Strijbosch en Jeanne van der Horst