De lintjesregen is losgebarsten in de Grote Kerk.

DORDRECHT. Op woensdag 26 april vanaf 10.00 uur heeft burgemeester P.A.C.M. van der Velden de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.  Dit wordt ook wel de jaarlijkse Algemene Gelegenheid, genoemd en ook wel als de ‘lintjesregen’ aangeduid. De plechtigheid in de Grote Kerk werd ook gevolgd door een aantal leden van het college van B & W. In totaal werden 25 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

Nadat burgemeester Van der Velden alle decorandi had toegesproken en hen de Koninklijke onderscheiding had opgespeld, werd er traditie getrouw een groepsfoto gemaakt in het Hoogkoor van de kerk. Voor het eerst sinds 2010 stond er niet meer Arno Brok, maar waarnemend burgemeester Van der Velden tussen de mensen in.

Ze kregen ook een uitnodiging om op Koningsdag bij de aubade te zijn op het bordes van het Stadhuis. Ook kunnen zij debuteren bij de jaarlijkse bijeenkomst van mensen, die eerder zijn onderscheiden met Koninklijke eer.

22 Dordtenaren zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden en drie zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

LID in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw E. Berkelaar
Mevrouw Berkelaar vertelt mensen hoe ze een schonere buurt kunnen creëren, maar wacht niet af tot anderen daarmee starten. Al decennia lang is zij dagelijks in haar woonomgeving te vinden om het zwerfvuil op te ruimen en het aanwezige groen te verzorgen. Ook is zij actief in en om het buurthuis ‘De Admiraal’ en zorgt er voor dat het schildersatelier op het Admiraalsplein netjes blijft.

Mevrouw D.E.A.L.M.J. Coehorst-Dirken
Mevrouw Coehorst zet zich al 27 jaar zowel bestuurlijk als facilitair in voor de Antoniuskerk. Ze is gastvrouw en zorgt er voor dat alles rondom de vieringen piekfijn geregeld is. Ze zorgt er voor dat de jaarlijkse rommelmarkten goed verlopen, heeft diverse jubileumactiviteiten gecoördineerd en ze heeft er jaren voor gezorgd dat de leden het parochietijdschrift konden ontvangen.

De heer R.E. Foort
Sinds 1975 is de heer Foort betrokken bij de Evangelische Broedergemeenschap, waar hij momenteel voorzitter is van de activiteitencommissie. Tot 2009 bezocht hij trouw zijn broeders en zusters van de Evangelische gemeente als zij ziek waren en begeleidde hij hun sterven. Hij zet zich in als vrijwilliger bij de Evangelische Broedergemeente Rotterdam en de diaspora Dordrecht, waar hij voorzitter en contactpersoon is. Tevens is de heer Foort sinds 2002 voorzitter van het gemengd koor Excelsis.

Mevrouw K.M. Heerema
Mevrouw Heerema zet zich al 45 jaar in diverse functies in voor de wijkgemeente Wilhelminakerk in Dordrecht. Tevens is ze 10 jaar gastvrouw geweest bij het Diaconaal Aandachtscentrum in Dordrecht. Daarnaast is mevrouw Heerema al 30 jaar gids en gastvrouw in de Grote Kerk van Dordrecht.

De heer P.A. van der Heide
Al bijna 30 jaar is de heer Van der Heide actief als vrijwilliger in de Grote Kerk van Dordrecht. Tijdens weekenden en feestdagen is de heer Van der Heide present als gastheer en gids. Met zijn enthousiasme en kennis is hij van grote waarde voor bezoekers van de kerk.

Mevrouw M.E. van den Herik-van de Panne
Belangeloos zet mevrouw Van den Herik zich al bijna twintig jaar in voor de Unie van Vrijwilligers, waarvoor zij zwemt met gehandicapten en die ze helpt bij het omkleden. Daarnaast is zij al 26 jaar actief voor de Huurderscommissie Sterrenburg. Ze is aanspreekpunt voor de flat Kapteynweg en loopt mee met de schouwrondes. Tevens is zij al jaren mantelzorger.

Mevrouw J.F. Herrewijn-de Vries
Bijna een halve eeuw geleden stond mevrouw Herrewijn als lid van de Vereniging Humanistisch Verbond aan de wieg van verzorgingshuis De Wielborgh. Ze was lid van de Raad van Toezicht en de opnamecommissie voor nieuwe bewoners. Bij het Humanistisch Verbond was zij secretaris en voorzitter en tevens is zij medeoprichter en bestuurslid van de Dordtse Seniorenbond. Daarnaast doet mevrouw Herrewijn archiefonderzoek en schrijft ze mee aan artikelen en boeken over de Dordtse geschiedenis. Al deze werkzaamheden zijn en worden op vrijwillige basis uitgevoerd.

Mevrouw J.H.J. Hol
Mevrouw Hol zet zich al jaren belangeloos in voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij de stichting Vrijdagavondclub, een organisatie voor vrijetijdsbesteding, is zij sinds 30 jaar actief en tevens bestuurslid geweest. Bij De Stroom, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, verricht mevrouw Hol vrijwilligerswerk en ook is zij vrijwilliger bij woonhuis ‘De Sterrenhoek’, waar zij meehelpt met allerlei activiteiten en evenementen.

Mevrouw E. van Houwelingen-den Houting
Mevrouw Van Houwelingen was ruim 30 jaar politiek actief in de gemeenteraad van Dordrecht en nog langer als vrijwilliger voor het Nivon, Natuurvriendenhuis De Kleine Rug in Dordrecht. Zij was huiswacht en later organisator van langeafstandswandelingen. Mevrouw Van Houwelingen is actief als bestuurslid van Nivon, afdeling Drechtsteden.

De heer P. Klok en mevrouw C.A. Klok-van den Berg
Dit echtpaar is ruim 30 jaar actief binnen de protestantse wijkgemeente Sterrenburg in Dordrecht. De heer en mevrouw Klok zorgen voor de bloemendienst, de wijkadministratie, zijn gastheer en gastvrouw bij het zogenaamde ‘open huis’ op twee woensdagmiddagen per maand. Daarnaast zorgt de heer Klok voor de autodienst en de verspreiding van diverse kerkbladen. Mevrouw Klok is elke vrijdagmiddag gastvrouw in het Theehuis van stichting Het Spectrum in Dordrecht.

De heer J.C.F. de Kok
De heer De Kok was bijna 30 jaar vrijwilliger bij het openluchtzwembad Het Wantijbad, waar hij zich o.a. bezig hield met de kwaliteit van het zwemwater. Even zo lang was hij vrijwilliger bij atletiekvereniging Hercules waar hij zich vooral inzette voor de jeugd van deze club. Daarnaast is hij 13 jaar actief geweest voor de jaarlijkse intocht van Sinterklaas en vanuit die bestuursfunctie ook actief voor de stichting Het Vergeten Kind.

De heer R. Kroon
De heer Kroon zet zich als secretaris van het Centrale Comité ‘Oranjedag’ Dordrecht in voor festiviteiten rond Koninklijke vieringen, zowel op landelijk, lokaal als wijkniveau. Daarnaast is hij belangeloos actief bij een wooncomplex en een verpleeghuis. Tevens mede-organiseert hij de jaarlijkse intocht van Sinterklaas.

De heer F.C.M. van Leest
Sinds 1995 is de heer Van Leest vrijwilliger bij zorgcentrum De Sterrenlanden in Dordrecht. Hij begeleidt bewoners en bezorgt hen afleiding door met hen naar buiten te gaan op de duo-fiets of duo-scootmobiel. De heer Van Leest is koster en voorganger in de kapel van de Sterrenlanden. Daarnaast was hij o.a. voorzitter van de Parochieraad Onze Lieve Vrouwekerk Dordrecht en lid van het schoolbestuur Katholieke Scholen Dordrecht.

De heer A.T. van de Logt
Al 40 jaar is de heer Van de Logt politievrijwilliger in Den Haag. Na een lange staat van dienst in het uitvoerende werk is hij sinds 2008 werkzaam aan het CCB-bureau, voorheen de ME, waar hij zich bezighoudt met de voorbereiding van ME-oefeningen. Daarnaast is de heer Van de Logt chauffeur en bestuurder van grote voertuigen, waaronder de zogenaamde ‘waterwerper’.

De heer J.W. Makkelie
De heer Makkelie is al 30 jaar vrijwilliger bij het Museum 1940-1945 in Dordrecht, waar hij later ook bestuurslid werd. Daarnaast is hij een expert in de opbouw van marktkramen, zowel tijdens de jaarlijkse oranjevrijmarkt en de jaarlijkse boekenmarkt, alsook de kramen voor het ‘Kunstrondje Dordt’. Ook mede-organiseert hij het jaarlijkse vuurwerk op Koningsdag.

De heer E. Noorlander
Sinds 1990 is de heer Noorlander vrijwilliger bij de Zonnebloem, waar hij staffunctionaris is voor de jaarlijkse vakantieweek. Bij deze reizen, waar hij er al 59 van heeft meegemaakt, is de heer Noorlander medeverantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van gasten, begeleidt hij hen bij uitstapjes en verzorgt hij de animatie op de vakantieboot.

De heer H.P. Peters
Als vrijwilliger bij de Onderwatersportclub Dordrecht is de heer Peters sinds 1970 in verschillende rollen actief. Hij was voorzitter en heeft zich ingezet bij nationale en internationale onderwaterhockeytoernooien. Daarnaast was hij 30 jaar bestuurslid van de Sportraad en hiervoor was hij lid van de commissie Sportgebruik Zwemaccommodaties en de werkgroep Dordt Sport Verkiezingen.

Mevrouw A.M.A. Tonino-van Kleef
Mevrouw Tonino zet zich al sinds de jaren tachtig belangeloos in voor kwetsbare mensen in moeilijke situaties. Ze ging wandelen met bewoners van verpleeghuis Dubbelmonde en werkte bij de afdeling patiëntenbegeleiding van het Albert Schweitzerziekenhuis. Momenteel werkt mevrouw Tonino bij Hospice de Patio en is zij lid van de Cliëntenraad van thuiszorgorganisatie Internos.

De heer R. Verburg
De heer Verburg is sinds 1997 voorzitter van de Dubbeldamse Oranjevereniging en organiseert in die rol veel festiviteiten in de wijk Dubbeldam. Sinds kort is door zijn initiatief samenwerking met de stichting Oud-Dubbeldam tot stand gekomen. Ook zet de heer Verburg zich in voor de gemeenteleden van de Protestantse Wijkgemeente Dubbeldam en vooral voor de jeugd, zowel qua activiteiten als in de pastorale rol.

Mevrouw Y. Vuijk-van Wijgaarden
Sinds 1990 is mevrouw Vuijk betrokken bij de Zonnebloem en is zij secretaris van de regio Dordrecht. Vanuit die functie organiseert zij de jaarlijkse vakantieweek, waaronder de selectie van de gasten en de vrijwilligers en gaat ze mee met de reizen voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van de gasten. Ook was mevrouw Vuijk jarenlang mantelzorger van haar ouders en is zij voogd van haar gehandicapte broer.

Mevrouw H.E. van der Wal-Wijsman
Mevrouw Van der Wal zorgt er al ruim 40 jaar voor dat de kinderen uit het Zeehavenkwartier een veilige plek hebben om te spelen en te genieten van het kind zijn. Ze houdt een oogje in het zeil, organiseert allerlei activiteiten, zoals tentenkampen en uitjes en knutselactiviteiten als het buiten minder goed weer is. Ze draagt hiermee bij aan een leefbare buurt.
RIDDER in de Orde van Oranje Nassau:

De heer P.F. Dillingh
Een lange staat van dienst heeft de heer Dillingh als gaat om zijn belangeloze inzet voor de samenleving. Zijn focus ligt op kerkelijk en redactioneel werk, maar vooral ook op kerkhistorisch onderzoek, waar hij in 1998 mee is begonnen. Hij was scriba, archivaris en lid van de orgelcommissie en restauratiecommissie van de Wilhelminakerk en tevens secretaris van het platform Stedelijke Herdenking Dordrecht. Daarnaast was de heer Dillingh eindredacteur van het historisch tijdschrift van de Gereformeerde Kerken Nederland, is hij redacteur van ‘Kerk in de Keizersgrachtgemeente’ Amsterdam van PKN-kerkblad ‘Kerk op Dordt’ en schrijver van de jubileumuitgave van de Gereformeerde Kerk in Tilburg. De heer Dillingh heeft een aantal (jubileum)boeken geschreven over kerken in Dordrecht. De heer Dillingh wordt geroemd om zijn grote nauwkeurigheid in het onderzoekswerk, waarmee hij historische verbanden aantoont.

De heer W. Verveer
Vanaf 1977 was de heer Verveer vakdocent en sectievoorzitter van de afdeling Consumptief bij het Stedelijk Dalton College. Inmiddels is hij gepensioneerd. Naast zijn reguliere werk heeft de heer Verveer veel betekend voor het onderwijs, met name op vmbo-niveau sectie horeca en voor de doorontwikkeling van deze vorm van vervolgonderwijs. De heer Verveer ontwikkelde en ontwikkelt nog steeds PTA’s (programma’s voor toetsing en afsluiting), studiewijzers, leerlijnen en studieboeken en wist een systematiek te bedenken om theorie, praktijk en beroepshouding te koppelen zodanig dat de samenhang duidelijk werd. De vernieuwingen waar hij voor stond, hadden de warme belangstelling uit het hele land. Daarnaast was de heer Verveer 20 jaar in bestuurlijke en organisatorische zin verbonden aan Marchingband Prins Willem van Oranje in Dordrecht.

De heer A.A. Wijbenga
Sinds de oprichting van het tweejaarlijkse evenement ‘Dordt in Stoom’ in 1984 is de heer Wijbenga vrijwillig actief. Vanuit zijn rol bij de Dordtse Reddingsbrigade werd hij door ‘Dordt in Stoom’ benaderd om met reddingsvaartuigen ondersteuning te bieden aan het evenement. Vanaf 1985 was hij 25 jaar lang bestuurslid, met in zijn portefeuille logistiek, communicatie en veiligheid. De heer Wijbenga ontwikkelde de ‘Centrale Post’ dat inmiddels hét centrale zenuwcentrum van het evenement is. Ook stelde hij voor het draaiboek een veiligheidsparagraaf op lang voordat dit door de overheid werd vereist. Voor de Dordtse Reddingsbrigade was de heer Wijbenga 40 jaar actief. Hij was verantwoordelijk voor de ‘Varende bewaking commissie’. Onder zijn leiding is het onderkomen van de Reddingsbrigade in de Tweede Jachthaven tot stand gekomen en kwam er een extra post op Willemsdorp. Daarnaast was hij zweminstructeur en heeft hij meegeholpen met een aantal succesvolle reddingsoperaties.

View image on TwitterView image on Twitter

in de Grote Kerk ; gedecoreerden oa Rob Boon, Peter de Haas en Pieter Honing.

Er zijn zes soorten lintjes, die traditiegetrouw worden opgespeld door de burgemeester in het gemeentehuis. Uitdaging is elk jaar weer: zorg ervoor dat de uitverkorene op tijd in het gemeentehuis is, zonder dat hij of zij weet waarvoor. Vrienden en familieleden gooien soms alles in de strijd om toekomstige lintjesdragers naar het gemeentehuis te lokken: nephuwelijken, afspraken met ambtenaren of rijbewijzen die per direct verlengd moeten worden, zijn niet uitzonderlijk.

De oudste lintjesdrager is dit jaar de 99-jarige Neeltje de Groot uit Sliedrecht. De soldate van het Leger des Heils is onder meer mantelzorger voor een goede vriendin, en zet zich al 82 jaar in voor het Leger des Heils.

Ook onder de bekende Nederlanders regende het dit jaar weer lintjes. Lees hier welke BN’ers er vandaag in het zonnetje zijn gezet.