De mensen die hebben gesolliciteerd zijn lid van CDA, GroenLinks, PvdA, SGP, SP, VVD of zijn niet aan een politieke partij verbonden. Drie sollicitanten zijn (voormalig) burgemeester en vier sollicitanten zijn (voormalig) wethouder of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld.

DORDRECHT. Zeventien mensen hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Dordrecht. Het gaat om twaalf mannen en vijf vrouwen. De jongste is 18. De oudste 63.

De sollicitanten moeten binnenkort op gesprek komen bij de commissaris van de Koning. Vervolgens komt de vertrouwenscommissie bijeen die daarna ook met de sollicitanten gesprekken voert.
Begin juli worden twee kandidaten voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie.De vacature is ontstaan na het vertrek van burgemeester Arno Brok per 1 maart 2017. Brok is vanaf die datum benoemd als commissaris van de Koning in de provincie Friesland. Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente heeft de commissaris van de Koning op dat moment Peter van der Velden benoemd als waarnemend burgemeester. Van der Velden blijft tot het moment waarop de vacature is vervuld waarnemend burgemeester.